Çarpanak Adası ve Kilisesi

carpanakKilisenin bulunduğu ada Van merkeze bağlı Dibekdüzü Köyü mevkidedir. Çarpanak Kilisesi iyi korunarak günümüze ulaşılan kiliselerdendir. Çarpanak Adası üzerinde yer alan kilise olasılıkla XI. Yüzyılda inşa edilmiştir. Üzerindeki Ctouts Manastırı bir efsaneye göre Kutsal Haç, Saint Hripsime , Saint Gragorie, Saint Jean dörtlü koruyucu için yapılmıştır. Manastırda bir kilise buna bitişik yapılan Jamatun, baş melek şapeli, kütüphane, misafirhane, keşiş odaları ve mezarlıklar bulunmaktadır.
Kilise plan olarak doğu batı doğrultusunda dikdörtgen bir alana oturmaktadır. Ortadaki merkezi kubbe, batıdan iki serbest ayak ve doğudan apsis duvarına dayanan dört yöndeki kemerlerle taşınmaktadır. Doğudaki apsis beş köşeli olup iki yanında hücreler bulunmaktadır. Batı taraftaki haç kolunu örten kubbe ise, kaburgalı olarak düzenlenmiştir. Merkezi kubbe dışa yüksek kasnaklı bir külah şeklinde sonlanır. Kiliseye batı ve kuzey cepheye açılmış iki kapı vasıtasıyla giriş sağlanmaktadır. Bunlardan batıdaki portal şeklinde düzenleme göstermektedir. Serbest haç planına uygun olarak yapılmıştır. Haçın kısa yan kollarının üstü beşik tonozla kapatılmıştır. Kilisenin yapımında kesme taş malzeme kullanılmıştır.
1918 yılında terk edilen manastırın halen kilisesi ayakta durmaktadır. Çarpanak adası tarihi değerinin yanı sıra bir başka olaya da sahne olmaktadır. Kuş göç yollarının Anadolu’daki son durağı Çarpanak adasıdır. Ada aynı zamanda martı üreme merkezidir. Cinsleri sadece Türkiye’de var olan kuş çeşitleri Çarpanak adasındadır. Nisan-Mayıs aylarında adadaki kuş çeşitliğini izlemek üzere tüm dünyadan meraklılar yöreye gelmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*